Пророчеството на Петър Дънов(Беинса Дуно)

74184

Алберт Айнщайн е казал: „Целият свят се кланя пред мен, а аз се прекланям пред духовния учител Петър Дънов от България”.

Няколко дни преди да напусне този свят през 1944 г., изпадайки в дълбок транс, той направи много интересно пророчество за нашата бурна епоха, пророчество за „края на времето“ и идващия Златен век на човечеството.

Пророчество за златния век

Този вечен завет на Петър Дънов, който е толкова актуален и „жив“, че е почти невероятно, че тези думи са изречени преди почти 80 години!

„С течение на времето човешкото съзнание премина през много дълъг период на мрак. Индусите наричат ​​тази фаза „Кали Юга“. (Забележка: в рамките на Кали юга с продължителност 423 000 години е периодът на мини Сатя юга или Златен век, продължаващ 10 000 години и сега сме в начален стадий)

Вече има постепенно подобрение в сферата на мислите, чувствата и действията на човека, но скоро всички хора ще бъдат подложени на божествения Огън, който ще ги пречисти и ще ги подготви за Новата Епоха. Така човекът ще се издигне до много високо ниво на съзнание, което е необходимо за влизането му в нов живот. Някои го наричат ​​“Възнесение“.

Ще мине известно време преди идването на този Огън, който ще преобрази света, като донесе ново морално знание. Тази огромна вълна идва от космоса и ще наводни цялата Земя. Всички, които му се съпротивляват, ще бъдат отведени и прехвърлени другаде.

Въпреки че не всички жители на тази планета са на един и същи етап на еволюция, всеки един от нас ще усети нова вълна. И трансформацията ще засегне не само Земята, но и целия Космос.

Най-доброто и единствено нещо, което човек може да направи сега, е да се обърне към Бог и да се усъвършенства в сферата на съзнанието, да повиши вибрацията си, за да се намери в синхрон с насилствената вълна, която скоро ще го завладее.

Огънят, за който говоря, който следва новите условия, предоставени на нашата планета, ще подмлади, пречисти, обнови всичко: материята ще се облагороди, сърцата ви ще се освободят от тревоги, неприятности, несигурност и ще станат големи; всичко ще се подобри, ще се издигне. Отрицателните мисли, чувства и действия ще бъдат изчерпани и изкоренени.

Сегашният ви живот е вид робство, тежка тъмница.

Обмислете и разберете ситуацията си и се измъкнете от нея. И аз ви казвам, излезте от затвора си! Наистина е тъжно да се види толкова много заблуда, толкова много страдание, толкова много невъзможност да се разбере къде се крие истинското щастие на човека.

Всичко около вас скоро ще рухне и ще изчезне. Нищо няма да остане от тази цивилизация и нейната поквара; цялата Земя ще бъде разтърсена и няма да остане следа от тази перверзна култура, която държи хората под игото на невежеството. Земетресенията не са просто механично геоложко явление; целта им е да пробудят интелекта и сърцето на хората, за да се освободят от грешките и късогледството си и да осъзнаят, че не са сами във Вселената.

Нашата Слънчева система сега минава през царството на космоса, където едно отдавна унищожено съзвездие е оставило своя отпечатък, своя прах.

Това преминаване през замърсеното пространство е източник на отравяне не само за жителите на Земята, но и за всички жители на други планети в нашата галактика. Само слънцето не се влияе от негативното въздействие на тази неблагоприятна среда.

Тази зона се нарича „тринадесета зона“, а някои я наричат ​​„зона на препятствията“. В тази област нашата планета е била „заседнала“ в продължение на хиляди години, но най-накрая се приближаваме до изхода от това пространство на мрака и сме на ръба да влезем в по-духовна зона, където живеят по-развити същества.

Земята сега следва възходящо движение и всеки трябва да положи усилия да се изравни с възходящите течения. Тези, които откажат да се подчинят на тази ориентация, ще загубят предимството на добрите намерения, които ще бъдат предоставени в бъдеще за тяхното издигане. Тя ще изостане в процеса на еволюция и ще трябва да чака десетки милиони години за пристигането на нова надигаща се вълна.

Земята, Слънчевата система, Вселената, всичко се върти в нова посока под импулса на Любовта. Повечето от вас все още смятат, че Любовта е безполезна сила, която заслужава само нелепи подигравки, но тя е най-силната от всички сили! Парите и властта все още празнуват, сякаш ходът на живота ви зависи от тях. В бъдеще всички ще се подчиняват на Любовта и всеки ще й служи. Но съзнанието на човека ще се събуди само чрез страдание и беда.

Пророк Даниил

Ужасяващите откровения на пророк Даниил, записани в Библията, се отнасят за епохата, която тепърва започва. Ще има наводнения, урагани, огромни пожари и земетресения, ще има революция; ужасни експлозии ще отекнат в много области на Земята. Там, където е имало земя, ще се появи вода; и където имаше вода, земята ще се появи. Бог е Любов… но тук говорим за наказание, отговор на природата на престъпленията, които човекът е извършил от началото на мрачните времена срещу своята Майка Земя.

След тези страдания онези, които ще бъдат спасени, духовно мощни, ще преживеят Златния век, хармонията и безкрайната красота. И затова, когато дойде времето на страдание и ужас, пазете своя мир и вяра, защото е писано, че нито косъм на праведния няма да падне от главата на праведния. Не се обезкуражавайте, просто следвайте процеса на лично развитие.

Нова Земя ще излезе на бял свят – Петър Дънов

Дори не можете да си представите какво фантастично бъдеще ви очаква. Една Нова Земя ще излезе на бял свят. След няколко десетилетия работата ще бъде по-малко натоварваща и всеки ще има време да се посвети на духовни, интелектуални и художествени дейности.

Благодарение на идеята на Братството Земята ще се превърне в благословено място и то скоро. Но преди това тук ще бъдат „изпратени” големи страдания, за да пробудят съзнанието на човека. Греховете, натрупани в продължение на хиляди години, трябва да бъдат изкупени. Ожесточена вълна, излъчвана от по-високите планове, ще допринесе за премахването на човешката карма. Пускането вече не може да се отлага. Човешката раса трябва да се подготви за големите и неизбежни изкушения, които идват, за да сложат край на егоизма.

Под земята се подготвя нещо изключително. Революция, която е грандиозна и напълно немислима, скоро ще се прояви в природата. Бог е решил да възстанови земята и ще го направи!”